Velkommen til seminar i Porsgrunn fredag 17.mars!

NYTT LIV FOR GAMLE INDUSTRIFORMER
Seminaret setter fokus på porselensindustriens støpeformer.  Støpeformene er selve grunnlaget og utgangspunktet for all design utviklet på Porsgrunds Porselænsfabrik. De gamle formene har for PP, Porselensmuseet og kunstnere med residensopphold på verkstedet til Kunsthall Grenland 1400 grader, lenge vært et diskusjonstema. Aktørene har et felles ønske om å finne en vei for ivaretakelse, systematisering og digital katalogisering av de gamle formene. Med seminaret setter vi temaet på agendaen som et kick-off for et felles samarbeidsprosjekt og ansvar for å bevare, restaurere og gjenbruke formene. Hvordan og på hvilke måter kan de gamle industriformene få nytt liv? Hvilke muligheter finnes – kunstnerisk, kommersielt og i et bevaringsperspektiv ?

Programmet er nå klart, og sånn ser det ut;
Fredag 17.mars 
Oppmøtested: Kunsthall Grenland

09.30 – 10.15
Morgenkaffe i Kunsthall Grenland
Velkommen ved daglig leder Andreas Rishovd
Omvisning i utstillingen «Wasteland» ved kunstner og porselenstipendvinner i 2021 Olia Gorohova.

10.15  – 10.45
Porselensvandring til Porsgrunds Porselænsfabrik og Porselensmuseet.

10.45 – 11.00
Velkommen ved kultursjef Mariann Eriksen.

11.00- 11.30
«Er porselen kulturminnevern, og hvilke verktøy har vi?» ved Christine Hermansen, prosjektkoordinator kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

11.30 – 12.00
«Fra Porselensmuseet og Telemark Museums perspektiv» ved Ann-Kathrin Samuelsen og Barabra van de Haan.

12.00 – 12.30
«Utopia Tur/retur – hommage til Nora G» ved kunstner Michael Geertsen.

12.30 -13.00
Lunsj.

13.00 -13.30
Omvisning i produksjonen.

13.30 – 14.00 
«Samlingsforvaltning» ved daglig leder Ulrika Schaeder, Gustavsberg Porslinsmeuseum.

14.00 – 14.30 
«Gustavsbergs Porslinsfabrik transformeres – historien inn i framtiden» ved fabrikør Oskar Juhlin på Gustavsbergs Porslinsfabrik.

14.30 -14.45
«Remix av porselensfigurer» av og med kunstner Irene Nordli (film).

14.45-15.15
«Gamle former, kommersielle muligheter» ved Stine Giørtz, daglig leder ved PP.

15.15
Takk for i dag ved kultursjef Mariann Eriksen.
Seminaret ledes av Lise Stang Lund , daglig leder av Norske Kunsthåndverkere 

Seminaravgift kr 350,- inkl lunsj.
Betal ved oppmøte.
Påmelding innen 12.mars til porselenskoordinator Catrine Danielsen mail : cattidani@gmail.com

16.00 Afterwork / Keramikk & Drikk / Åpning av nytt lokale på Porselensmuseet / Musikk / Bar
 / Snacks mm.
Mer info og eget arrangement kommer  

Arrangørene er Porselensmuseet , Porsgrunds Porselænsfabrik , Porsgrunn kommune og Kunsthall Grenland.

Seminaret er støttet av Norske Kunsthåndverkere.

Porselen er en viktig del av Porsgrunns kulturarv, identitet og særpreg. Derfor har Porsgrunn kommune etablert ett stipend for profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale. Stipendet utdeles årlig, på bakgrunn av innsendt søknad som vurderes av en jury.

Porsgrunn kommune har som ambisjon å utvikle porselen som nasjonal attraksjon. Porselen har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter.

En slik ambisjon forutsetter at det satses fra flere og hold, og på flere områder gjøres det mye godt arbeid på vei mot dette målet. Porselen er brukt som materiale i kunstprosjekter, på bygg, i byrom og i formidlingsarbeid gjennom den kulturelle skolesekken. Tidligere har man satt fokus på materialet gjennom Porselensbiennalen som ble arrangert på tidlig 2000-tallet, og ikke minst ved etablering av Norges eneste Porselensmuseum i 2010. Stipendet ble opprettet i 2020, og første gang delt ut i 2021. Det gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Stipendet gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Kunsthall Grenland har det siste tiåret hatt et særlig fokus på porselen i sitt program. Etableringen av verkstedet 1400 grader i 2016 er et bidrag i utviklingen av Porselensmuseet, porselensfabrikken Porsgrund Porselensfabrikk og Porsgrunn kommunes porselenssatsing. Verkstedet ligger i tilknytning til fabrikken, og har hatt mange kunstneropphold og besøk av kunstnere, studenter og kunsthøgskoler. Denne aktiviteten er med på å opprettholde en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon knyttet til porselenet. En viktig og attraktiv del av porselensarven er den unike og levende fagkompetansen som porselensfabrikken fremdeles besitter og som blir fremhevet i mange sammenhenger.

Med utgangspunkt i dette, har det gjennom flere år blitt tilrettelagt prosjekt- og arbeidsopphold for kunstnere, studenter og fagmiljøer, i form av workshops og utstillinger med unik og høy kvalitet. Resultatet er arbeider og kunst som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Et grep for å styrke og stimulere denne satsingen ytterligere, er etableringen av et kunstnerstipend. Målsettingen er å gi kunstnere som arbeider med porselen som materiale, muligheter og anerkjennelse gjennom et slikt stipend.

Som det fremgår av retningslinjene, vil porselensstipendet knyttes til et kunstneropphold og tilgang til verkstedet 1400 grader. Det er kommunens og Kunsthallens håp at dette vil generere en merverdi i form av kompetanseutveksling, ny kunnskap og styrking av faget.

For 2022 er stipendstørrelsen satt til kr. 50 000,-

Fra serien «Fight For White» av Olia Gorohova (Foto: Aliona Pazdniakova)

Tidligere vinnere

2022 – Mingshu Li
2021 – Olia Gorohova

Retningslinjer for Porsgrunns porselensstipend

  1. Porsgrunn kommune utlyser 1 stipend á kr. 50 000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.
  2. Arbeidsstipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere /kunsthåndtverkere som har porselen som sitt hovedmateriale. Stipendvinneren får i tillegg til stipendsummen et tre-måneders opphold på Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader. Her kan kunstneren jobbe vederlagsfritt og få dekket materialer og brenninger. Kunsthall Grenland dekker boutgifter under oppholdet.
  3. Søkere må ha avsluttet og kunne dokumentere kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i Norge eller i utlandet. Profesjonelle kunstnere som kan vise til høy kvalitet i tidligere arbeid kan også vurderes til ordningen.
  4. Søknadsfrist er satt til 1. mars. 
  5. Søknad om stipend skal være begrunnet og inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, fremdriftsplan, CV og eventuelle kontrakter for visning/fremvisning av prosjekt.
  6. Utlysning av stipendet skjer i tidsrommet november – mars i lokalpresse, samt utvalgte faglige organ på nasjonalt nivå.
  7. Det opprettes en jury for stipendet bestående av Kunsthall Grenland sitt kunstneriske råd (som består av to kunsthåndtverkere) og en representant fra andre porselensaktører oppnevnt av kulturavdelingen. Kulturavdelingen i Porsgrunn kommune er sekretariat for juryen. Juryen skal i størst mulig grad prioritere søknader fra unge søkere.
  8. Juryen sin beslutning legges fram for Utvalg for barn, unge og unge til orientering.
  9. Stipendmottakeren forplikter seg til å avlevere rapport etter gjennomført prosjekt.

SØKNADER MED NØDVENDIG VEDLEGG SENDES MED FRIST 1. MARS

Vennligst merk e-posten i emnefeltet med «Porselensstipendet 2022»

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Som vi gleder oss til utstillingen Porselænshagen! 5-åringer i barnehager i Porsgrunn hadde workshops, sammen med kunstner Christina Peel, som du kan se bilder av videre.

Foto: Christina Peel

Porselænshagen er støttet av Sparebankstiftelsen DNB

Tekst og foto av Anne-Lill Aas, for TA.no

PORGRUNN: På Porsgrund Porselæns verksted sitter konsentrerte barn fra Vallemyrene barnehage og lager avtrykk i porselen.

Kunsthall Grenland har fått 150 000 kroner fra Kulturrådet og 150 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Porselænshagen. Denne høsten leder Christina Peel prosjekt nummer to. Formålet er å videreføre noe av Porsgrunns kulturarv gjennom å gi barna kreative erfaringer med porselen.

– Det er mange kunsttilbud for skoler, men ikke til barnehager. Dette prosjektet er spisset mot femåringer i barnehagen, forteller intendant i Kunsthall Grenland, Andreas Rishovd. Barna skjevler ut den plastiske porselensleiren i tynne lag og skaper avtrykk med blader, pinner, kongler og andre ting de har funnet på veien.

– Vi tar hensyn til hvilke nivåer barna er på, sier Rishovd.

Gjennom Den kulturelle bæremeisen veileder porselenskunstner Christina Peel barnehagebarna.

– Barna er herlige å jobbe med. De har forskjellig energinivå, er åpne og nysgjerrige. Jeg har i lang tid jobbet med formidling mot barn, og synes det er ekstra stas at det er barnehagene sin tur denne gangen, sier Peel, mens femåringene maler på porselensleiren. Barna er fokuserte på oppgaven, men tar seg litt tid til å snakke med avisen.

– Vi samlet kongler på vei hit, forteller Emilie. Vetle har trykket et blad på porselensleiren. Han gleder seg til å brenne det i ovnen og se det ferdige resultatet.

– Når vi er ferdige skal vi ha utstilling.

– Ja, det er riktig, sier Karen Dalevoll, som er ansvarlig for Den kulturelle bæremeisen.

– Da kan foreldrene komme og se hva ungene har laget.

Les saken på TA.no her!

Kunstneren Ida Olesdatter Barland vant Skien kommunes kunstnerstipend, og arbeider nå på Verksted 1400° og Spriten Kunsthall. I et stort arbeid tar hun for seg temaet det nakne baderommet og åpenhet. Gulsetjenta holder på med flere spennende prosjekter. Det å ha tillit til seg selv, kollegaer og kulturmiljøet er noe av det aller viktigste for henne. 

Tekst/foto: Ingrid Borchgrevink Lund  

 I 2021 ble Ida Olesdatter Barland vinner av Skien kommunes kunstnerstipend med opphold i Skien 2022. Hun fikk en leilighet i Snipetorp og tilgang til studio på Spriten Kunsthall. Kunstneren kom til Skien i februar, og arbeider der frem til februar 2023. Ida hadde vært klar over stipendet i en lang stund, og bestemte seg for å søke på dette etter tunge år med pandemi – som også gjorde det vanskelig å sette av tid til arbeider. Det var da hun vant stipendet at ideene begynte å komme.  

-Det er en unik mulighet å få dette stipendet og alt det innebærer, forteller hun. 

Et åpent baderom  

Prosjektet hun arbeider på nå, i verksted 1400° i Porsgrunn, skal fylle Spriten neste år – og det er nettopp selve lokasjonen, Spriten i Skien, som har inspirert henne mest i dette prosjektet. Alle de særegne rommene, estetikken og akustikken har hatt betydning. Ida jobber ofte med funksjonelle objekter fra hjemmet, der hun fjerner selve funksjonen. I prosjektet er det baderommet som står for tur, og hun leker med flere skulpturelle instrumenter som finnes på badet.  

KONSENTRERT: Ida Olesdatter Barland i arbeid på Verkstedet 1400°.   

Kroppen og livet

-Det er i dette rommet jeg tror jeg føler meg mest sårbar og fasadeløs, nærmest kjernen på et vis. Kroppen og livet i sin kompleksitet og i alle dets kontraster er sterkt til stede her.   

Ida tar utgangspunkt i ulike gjenstander, og setter sjeldent rammer eller begrensninger for hva det ferdige resultatet skal bli. Hun ønsker at folk skal skape sin egen mening rundt objektene, og at det kan åpne opp for samtaler.

Samarbeid med 1400° 

Ettersom det ikke er lagt opp til å jobbe med leire på Spriten, tok Ida tidlig initiativ for å se på muligheten om å inngå samarbeid med verksted 1400° for å jobbe med leira på Porsgrunds Porselænsfabrik. Samarbeid ble det, og Ida arbeider nå i verkstedet 1400°. Hun forteller videre om forskjellen på leira hun har jobbet med tidligere, og leira som finnes på verkstedet.  

-Leira på verkstedet er veldig kort – som vil si at den ikke er like tøyelig som annen leire. Denne leira krever egen (og veldig hemmelige) oppskrift da den skal brennes til 1400° i fabrikken. Det tar litt tid å bli kjent med denne leira og forstå dens egenskaper.  På godt og vondt. Hvis jeg står fast, kan jeg gå inn til naboen (altså til fabrikken) for å få tips. Det er de som jobber der som er ekspertene.


FANTASTISK MULIGHET: – Jeg er så imponert og litt stolt av at Grenland tilbyr dette veldig unike oppholdet, sier Ida Olesdatter Barland. 

Et gruppeprosjekt   

 Å jobbe på verksted 1400° har kunstneren gjort før. I begynnelsen av 2019 ble hun, sammen med tre andre kunstnere, kontaktet for å sette opp en utstilling. Prosjektet utviklet seg, og de fire kunstnerne inviterte med seg fire andre kunstnere. Dette resulterte i at prosjektet 4+4 ble satt i gang. Ida mener at det er viktig og bra at kunstinstitusjonene i Grenland tilbyr nyetablerte kunstnere en plass å utvikle og produsere kunst, og at det er fint å kunne invitere kollegaer hit. Tilliten og rommet for å skape kunst er en kjempestyrke for å tiltrekke kulturaktører innen alle felt, og det er en styrke og et potensiale det er viktig å anerkjenne, og satse videre på, sier hun.

4+4 hadde utstilling i Kunsthall Grenland høsten 2020, og gruppa har blitt en sammensveiset gjeng bestående av forskjellige kunstnere som jobber med ulike typer kunstformer. I tillegg til 4+4 har gruppa også vært med på prosjektet om Nora Gulbrandsen Plass.   

-Innenfor gruppa er det viktig å støtte hverandre og lære av hverandre. Solidaritet er kjernen.

Stor styrke 

Gruppa har i høst blitt hyra inn for å ha samtale med studenter og professorer fra KiO (Kunsthøgskolen i Oslo), som holdes i Spriten. Samtalen baseres på kunstnernes perspektiver og historier om veien etter utdanning, og hvordan jobbe bevist med samarbeid og fellesskap. 

-Det å bygge en gruppe der alle bidrar er en stor styrke, og samholdet det kan gi er med å lette på følelsen man kan møte av ensomhet og meningsløshet. Det tror jeg er viktig for de fleste. Valget om å bli kunstner er modig, man velger et turbulent og ustabilt liv litt på utsiden, og de naturlige møteplassene for kollegaer finnes ikke med mindre man lager dem selv. Ulønna lønningspils for eksempel. 

Størst av alt er tilliten   

 For Ida er det nettopp tillit som veier tungt, når det kommer til kunsterskap, samarbeid og utvikling. Hun mener at veien for å spørre om hjelp, tilbakemelding og gi og ta muligheter, blir mye kortere når tilliten er til stede – og man blir i tillegg en ressurs for hverandre.   

– Gode kollegaer er viktig på enhver arbeidsplass. Ibsen hadde også folk han sparret med. Det kommer til å bli vanskelig noen ganger og tider med mye tvil, og da er det viktig å ha bra folk rundt deg, understreker hun. Men også når det går bra. Og det er mye bra folk.  

Lyst og lov 

Det å prøve mye forskjellig er ikke Ida redd for, og det å møte mennesker som har ekspertise innenfor forskjellige ting og områder, har gjort at alt blir mye mer spennende og gøy for henne. Og lysten er en drivkraft. Ved å arbeide på både Spriten og 1400° har hun fått mulighet til å møte flere ulike kunstnere, som igjen har gitt henne inspirasjon og lyst til å prøve noe nytt og utvikle egenskaper, både i leirearbeidet og i arbeid med andre materialer. 

 TILLIT: Ida leker med elementer på Verkstedet 1400°

Førstkommende lørdag er det Kulturnatt i Porsgrunn, og det skjer mye spennende på Verkstedet 1400° og Kunsthall Grenland.

Program for dagen:
Workshop med Eyvind Solli Andreassen – kl. 11:00 til 13:00. Sted: Verkstedet 1400°, Porselensveien 16.
Urfremføring med Taffelpikene – kl. 13:15 til 13:45. Sted: Verkstedet 1400°, Porselensveien 16.
Utstillingsåpning Fortune Tellers – kl. 14:15. Sted: Kunsthall Grenland, Storgata 164.

Eyvind Solli Andreassen

Taffelpikene

Fortune Tellers med Sofia Eliasson, Astrid Sleire, Hanna Roloff og Emily Weiner

Fortune Tellers

Sofia Eliasson 
Hanna Roloff 
Astrid Sleire 
Emily Weiner 
12.11.2022 – 15.01.2023 

Kunsthall Grenland har gleden av å ønske velkommen til åpning av Fortune Tellers, en utstilling med de fire materialbaserte kunstnerne Sofia Eliasson, Hanna Roloff, Astrid Sleire og Emily Weiner. Med utstillingen har vi hatt et ønske om å utforske hvordan vår geologi og historie kan knyttes opp imot ulike kunstneriske praksiser. Et av utstillingens omdreiningspunkt er Grenlandsregionens geologiske mangfold som strekker seg over en milliard år tilbake i tid. Vi er i et område rikt på ulike mineraler som sandstein, skifer og kalkstein, sentrale forutsetninger for bosetting og industrietableringer i flere hundre år. Kalkstein brukes i dag blant annet i produksjon av sement, plast, tannkrem, maling og papir – og har dessuten en helt sentral birolle gjennom kunsthistorien. Trykketeknikker som litografi, med kalkstein som bunnmateriale, monumentale teknikker som freskomaleri som males på̊ våt kalk, gamle greske skulpturer som er hugget i kalkstein, og selvsagt som en ingrediens i porselenet, for å nevne noen. Gjennom millioner av år under rette forhold har smeltet kalkstein gitt oss grønn og rød Porsgrunn-marmor, en ung marmor hvor man finner spor av fossile sjødyr som en gang svømte rundt i tropiske hav. Kalsium er også et grunnstoff som finnes i alt fra skjelettet vårt, til glansede magasinoverflater. Råstoffers evige utvikling og sirkulasjon setter vår egen skjøre historie i et større perspektiv – de forbinder oss til stjernene i galaksen og dyp kosmisk tid. 

Fortune Tellers presenterer helt nye skulpturer, malerier og fotografier som utforsker geologiske forhold og arkeologi, med flere referanser til industri- og kunsthistorie. Sofia Eliasson og Hanna Roloff har vært på ekskursjon til kalkbruddet lokalt i Bjørntvedt, sammen med geolog fra Geoparken UNESCO Gea Norvegica som har base i Porsgrunn. Deres lokale utforskning har innvirket på arbeidet med denne utstillingen, og lokale funn settes i dialog med en større global klimadiskurs. Astrid Sleire har hatt arbeidsopphold ved 1400°, kunsthallens eget samtidskeramikk og porselensverksted, lokalisert i fabrikkbygget til Porsgrunds Porselænsfabrik. Her har nye arbeider vokst frem med impulser fra det industrielle landskapet ved Herøya, Brevik og fra Porsgrunnselvas konstante bevegelse og skiftene overflate, drivende gjennom landskapet utenfor. Emily Weiner trekker kalkforbindelser til Cumberland-fjellene i Nashville, hvor hun ofte plukker opp fossiler og eldgamle rester fra tidligere kulturer i det kalkrike landskapet rundt seg der. Hun er opptatt av materielle koblinger mellom vidtrekkende fenomener slik som historiske greske og romerske byster – tidlige representasjoner for voksende imperier og makt – til moderne design, slik som terrazzoen, som dukket opp for mer enn 500 år siden, men som for øyeblikket igjen topper interiørtrendene.  

Emily Weiner (f. 1981) er opptatt av Carl Gustav Jungs teori om arketyper – sjelelige «urbilder», som i sitt vesen alltid vil forbli ubevisste, men som kan etterspores i symbolsk form, i drømmer, myter, eventyr og sagn. Ifølge Jung går disse ubevisste forestillingene igjen fra generasjon til generasjon, felles for alle mennesker. I sine arbeider blander Weiner ulike symboler fra fortid og nåtid, og kobler visuelle tråder som ulike arketyper og urbilder fra vår felles kulturhistorie. Hun refererer samtidig til kunsthistorien – sett gjennom en feministisk linse. For verkene i utstillingen kombinerer hun oljemalerier med keramikkrammer og leker med ulike materialetterligninger. Weiner har en MFA fra School of Visual Arts in New York City(2011). 

Astrid Sleire (f. 1961) skaper abstrakte skulpturlandskaper i leire. De nye arbeidene er laget på Kunsthall Grenlands verksted 1400°. Formene hun skaper brennes og påføres underglasur og begitning, noe som gir en tørr og ru overflate i møte med mer glaserte flater. De keramiske arbeidene kan sees på som fragmenter med referanser til omgivelser i forandring, noe som forblir uferdig eller er under utvikling. Formene kan gi assosiasjoner til rester av eller deler av arkitektur og natur. Sleire har hovedfag i keramikk fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen (1988). Hun er Førsteamanuensis i keramikk og leire ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, ved KMD i Bergen. 

Sofia Eliasson (f. 1981) jobber med det hun kaller fossiler fra samtiden, at geologi også handler om nåtid og hvordan vi i det daglige setter uforanderlige spor i landskapet. Eliasson samler gjerne inn ting hun finner, kasserte gjenstander og spor fra vår hverdag og fikserer dem i avstøpninger og trykk. I utstillingen viser hun en serie skulpturer med abstrakte kartutsnitt fra det 350 km lange gruvesystemet under Brevik gravert i kleberstein. De graverte steinene er også støpeformer for avstøpninger i gjenvunnet tinn. Den sjeldne orkideen flueblomst som finnes ved Bjørntvedt kalkbrudd i Porsgrunn har blitt gjenstand for digital mutasjon. Orkideen er formet av kunstig intelligens, 3d-modellert og støpt i relieffer av kalkbasert syntetisk gips. Eliasson har en MA fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2017). 

Hanna Roloff (f. 1985) viser en serie collager med tittelen Fortune Teller. Verket relaterer seg formalt og tematisk til den brettede papirspåen, et spill for barn til å spå sin fremtid med, men i Roloff sitt verk er det jordens fremtidige ressurser som står på spill. Abstraherte fotografier viser kalkstein i ulike faser, fra korallrev i det Indiske hav, til kalksteinsbruddet i Porsgrunn. I arbeidet er hun særlig opptatt av spørsmål knyttet til bruken av naturressurser, og tanker rundt en fremtid som går mot et varmere og mer tropisk klima. Roloff er utdannet ved avdeling medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo (2017). 

Utstillingen er kuratert av den bergensbaserte kuratoren Randi Grov Berger, som til daglig leder visningsrommet Entrée.  

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, KIN Kunstnersentrene i Norge og BVF Billedkunstnernes Vederlags Fond. 

Porselænshagen del 2

Christina Peel er født i 1977 i Lørenskog, og har en mastergrad fra 2004 ved institutt for keramikk, Kunsthøyskolen i Oslo.

Med utgangspunkt i geometriske former, volum og strukturer komponerer hun vegginstallasjoner i leire. Lys, refleksjoner og skyggevirkninger er viktige virkemidler i hennes arbeider. Hun jobber med materialets ulike egenskaper. Både som form og ulike overflatevirkninger, møter, relasjoner og reaksjoner mellom disse. 

Christina kommer til Porsgrunn denne høsten for å delta i formidlingsprosjektet Porselænshagen i regi av Kunsthall Grenland og Den Kulturelle Bæremeisen. Hun har lang erfaring med formidling for barn, både gjennom den kulturelle skolesekken, ulike skulpturkurs og større festivalarbeid. 

Porselænshagen retter seg mot barnehagene der tre ulike kunstnere gjennom en periode på to år skal introdusere ulike prosjekter i leire for barna. Her skal de få bygge, kjevle, trykke og forme i leire!

De andre deltagende kunstnerne er Eyvind Solli Andreassen og Sisse Lee.

Den norske keramikeren Irene Nordli var i år med på prosjektet og utstillingen AfterGlow New Nordic Porcelain. I en nylig publisert artikkel av Ceramics Now får vi innblikk i arbeidet hennes med serien The Pillars, som ble vist under AfterGlow, samt Nordlis bakgrunn og lidenskap for porselen. Under AfterGlow var Irene Nordli sammen med en rekke andre kunstnere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland, der de alle skulle undersøke hva som var igjen av porselensindustrien i Norden. Flere av verkene var utstilt i Kunsthall Grenland, og flere arbeider er fortsatt utstilt på Clay Museum i Danmark og på Gustavsberg Porselinsmuseum i Sverige. 

I en video av et studiobesøk, laget av Norwegian Crafts og Revers Produksjon, forteller hun mer om sine verker, hva som inspirerer henne, ulike måter hun bygger opp skulpturene sine på, og residensoppholdet på Verkstedet 1400 Grader. Hun forteller også videre om kommende prosjekter og utstillinger, som innebærer en solo-utstilling på Kunsthall Grenland i 2023. 

Les hele artikkelen her og se video her

Tekst: Ingrid Borchgrevink Lund