4 + 4 kunstnere i residens på verksted 1400grader, Kunsthall Grenland.

Periode 06.12 – 12.12  2021

Kunstnere øverst fra venstre: Andrea Scholze, Eyvind Solli Andreassen, Ida Olesdatter Barland, Helene Duckert og Sisse Lee.

Porsgrunds Porselænsfabrik har en 133 år lang historie, den er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. Porselen er fortsatt en av byens viktigste identitetsbærere i 2021. Porsgrunn Kommune og etter hvert Kunsthall Grenland, har siden 1998 hatt en felles satsning på porselen som materiale inn i samtidskunsten. Dette skjer gjennom kunstprosjekter i byens offentlige byrom, utstillinger, fagseminarer, workshops og formidling til barn og unge.

Porsgrunn Kommune og Kunsthall Grenland vil i årene som kommer dele ut et årlig porselensstipend samt mulighet for arbeidsopphold på verksted 1400 grader.

MICHAEL GEERTSEN
01.11 – 28.12 2021

Keramikeren Michael Geertsen har gjennom de siste 25 år vært en av Danmarks mest markante keramikere. Hans arbeider beveger seg i skjæringspunktet mellom kunsthåndverk og design, form og funksjon. Siden han gikk ut fra Danmarks designskole tidlig på 1990 tallet, har han ikke latt seg begrense av konvensjoner. Dette vises i hans egne arbeider, der keramiske arketyper og tradisjonelle former har blitt gjenstand for stadig ny behandling.

Geertsens forhold til den keramiske historien har provosert mange, men også reist viktige spørsmål om vårt forhold til etablerte konvensjoner. Han har uttalt at han forholder seg eksplisitt til den keramiske historien som drivkraft og inspirasjon. Dette viste seg f.eks. da han i 2014 gikk i dialog med produksjonen til den danske keramiske fabrikken Kähler, der han produserte 14 større keramiske tablåer. En fortsettelse av dette prosjektet er utgangspunktet for Geertsens prosjekt for Kunsthall Grenland, men nå er det Porsgrunds Porselænsfabriks rikholdige historie som skal bearbeides og omformes. Slik utvikles Geertsens omfattende virke som et estetisk ekko mellom hans egne særegne uttrykk og de keramiske tradisjonene, mellom et håndverksmessig mesterskap og det masseproduserte objektet. 

Michael Geertsen (1966) er har keramisk utdannelse og blant annet studier ved Designskolen, avd. for Industrielt Design i København. Foruten en lang rekke utstillinger og prosjekter i Danmark, har Geertsen også hatt stor suksess internasjonalt. Hans arbeider inngår bl.a. i samlinger på The Metropolitan Museum of Art, Museum of Arts and Design i New York, og i 2012 gjorde han en monumental, permanent installasjon til Victoria and Albert Museum i London. Utover dette har han skapt brukskeramikk og designobjekter i samarbeid med keramiske fabrikker som bl.a. Kähler, Muuto og Fritz Hansen.

Hva har verdi i vår tid?

I mange år var fjordbunnen nedenfor porselensfabrikken dekket av porselensskår; en skjult skatt for noen, til forargelse for andre. «Skårstranda» fortalte PP-historien på en sin egen måte. Så var den plutselig borte.

Med utgangspunkt i denne skjulte skatten og oppdagelsen av dens forsvinning, inviterer vi til dagseminar på PP, om porselenet og keramikken som materiale, naturresursene og forvaltningen og verdisettingen av nasjonal kulturarv. Hva har verdi i vår tid – både menneskelig og kulturelt? Og hva vil være viktig for oss i fremtiden?

Som bakteppe ligger porselensindustriens og håndverkets kår i dag; med nedleggelser og utfasing forsvinner viktig håndverk og kunnskap, overført og utviklet gjennom tidene. Til å belyse tematikken kunsthistorisk, samfunnsvitenskapelig og politisk har vi invitert flere sterke og innovative stemmer.

Se programmet ved å klikke her – pdf åpner seg i ny side

Påmelding: 6. november

Meld deg på – klikk her

Workshop på Prestegårdshagene

I forbindelse med årets Greenlightdistrict-festival, ble det i juni avholdt en workshop på Prestegårdshagene andelsgård. Her samlet frem kunstnere seg, under ledelse av Irene Nordli, for å jobbe med tre og leire. Målet var å legge grunnlaget for arbeidene som skal vises frem på utstillingen «Wood and Clay» på Kunsthall Grenland under Greenlight-festivalen.

For mer om årets Greenlightdistrict – klikk her

De fem kunstnerne som deltar på utstillingen er Sive Hamilton Helle, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Hanne Ekkeren, Sarah Jost og Daniel Slåttnes. Kuratorer for utstillingen er Sara Möller (SE) og Catrine Danielsen.

Her ser du en liten dokumentasjon av årets workshop.

Velkommen til kunstnersamtale

Onsdag 18. august inviterer Kunsthallen og porselensverkstedet 1400 grader i samarbeid med Porselensmuseet, Telemark Museum til kunstnersamtaler med Ann-Britt Haglund, Anne Tophøj og Mette Hannemann.

GREENLIGHT-PROGRAMMET UTE

Fullt programmet for Greenlightdistrict 2021 med tema SKOG  i september er nå klart, og kan lastes ned ved å gå inn på følgende link: www.greenlightdistrict.no

Kunsthall Grenland vil i tillegg til utstillingen Wood & Clay, stå som arrangør av konsert med LOST GIRLS /Jenny Hval og Håvard Volden i samarbeid med Ælvespeilet og Litteraturgarasjen.

For billetter gå til følgende link: www.ælvespeilet.no

Workshop På prestegården

I perioden 05.06- 13.06 har fem kunstnere under ledelse av Sara Möller, Irene Nordli og Catrine Danielsen gjennomført et workshop opphold på Prestegårdshavene andelsgård.

Daniel Slåttnes, Hanne Ekkeren, Sarah Jost, Hans Christian Borchgrevink Hansen og Sive Hamilton Helle er deltakere i kunsthallens Wood & Clay prosjekt, med arbeider som vil ende opp i en utstilling under kunstfestivalen Greenlightdistrict 2021.

NYTT PORSELENSVERKSTED KAN ÅPNE JANUAR 2022

Arbeidet med nytt porselensverksted starter i september. Alt ligger nå til rette for at Kunsthallen kan begynne arbeidet med å bygge opp det nye porselensverkstedet til høsten. Målet er å ha verkstedet klart til nye kunstnerbesøk fra januar 2022.

Vellykket brenning

Vår workshop Wood & Clay med skoleelever, ble avsluttet med en vellykket fellesbrenning utenfor porselensfabrikken. Her er noen av resultatene.

Tilskudd til etablering av nytt porselensverksted

HIPP HURRA!! Kunsthall Grenland har den 26.03 mottatt gladmeldingen om at Sparebankstiftelsen Telemark Grenland har tildelt Kunsthallen kr. 900 000,- til etableringen av Verksted 1400 grader i Sliperihallen, Porsgrunds Porselænsfabrik.

Kunsthallen har siden 2015 disponert et mindre verksteds lokale frem til nå og kan med denne viktige tildelingen gå igang med å bygge opp et mer omfattende tilbud.

I dette prosjektet samarbeider kunsthallen med Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Porsgrunn Kommune, Porsgrunds Porselænsfabrik AS, Bratsberg Næringseiendom og Telemark Museum.