Porsgrunn Porselenstipend for 2022

Årets vinner er klar!

Porsgrunn kommune gir årlig ut et stipend til profesjonelle kunstnere /kunsthåndverkere som arbeider med porselens som hovedmateriale.

Stipendvinneren får et 3 måneders opphold på Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader. Her vil kunstneren kunne jobbe vederlagsfritt og få dekket materialer og brenninger. I tillegg får kunstneren en leilighet til disposisjon. I år er stipendet på kr 50.000

I sin begrunnelse formulerer juryen følgende: 

Juryen har valgt å gi årets porselensstipend til Mingshu Li. Mingshu Li er fra Kina og har bodd i Norge siden hun kom hit for å ta sin master i på Kunsthøgskolen i Oslo i 2018. Hun er en ung nyetablert kunstner som er genuint interessert i porselen. Hennes skulpturelle arbeider viser et lovende kunstnerskap og en tilnærming til materialet som er lekent, interessant og inspirerende, og utført på et høyt teknisk nivå. Mingshu Li markerer seg godt i kunstsammenheng og dette er et kunstnerskap som juryen ønsker å løfte ved å gi henne denne unike muligheten til en fordypning i materialet porselen, i en historisk kontekst med Porsgrund porselensfabrikk og Porsgrund porselensmuseum som tilgjengelig kilde.

Mingshu Li har Bachelor in Ceramic Art and Design fra Guangzhou Academy of Fine, Kina og hun har Master i medium og material basert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk.

De fleste av arbeidene til Mingshu Li er skulpturer eller installasjoner, som hun modellerer til presise organiske former ved å benytte pølseteknikk eller ved bruk av en leire-ekstruder. Hulrommet er sentralt, og alle arbeidene viser oss betydningen av det tomme rommet der luften er. Hulrommet lager en dialog mellom innsiden og utsiden og har like mye betydning som en solid masse. Hulrommet i henne arbeider spiller en lignende betydning som pausene gjør i musikken. Form og tekstur uttrykker umiddelbare følelser og intensjonen er å formidle arbeider som kan gi ro og som virker kontemplative. Mingshu lager også funksjonell keramikk som kopper og fat, og som er laget på samme måte som skulpturene og som gjenspeiler hennes sterke formsans. Hennes arbeider er inspirert av omgivelsene fra hennes hverdag i Oslo.

Porsgrunn kommune og Kunsthall Grenland gratulerer så mye med stipendet og ønsker Mingshu Li hjertelig velkommen til kunstneropphold i Porsgrunn i 2023. 


Porsgrunn Porselensstipend

Porsgrunn kommune etablerer fra 2021 ett stipend á kr. 50.000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.

Porselen er en viktig del av Porsgrunns kulturarv, identitet og særpreg. Det har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter. Porsgrunn kommune har som ambisjon å utvikle porselen som nasjonal attraksjon.

En slik ambisjon forutsetter at det satses fra flere og hold, og på flere områder gjøres det mye godt arbeid på vei mot dette målet. Porselen er brukt som materiale i kunstprosjekter, på bygg, i byrom og i formidlingsarbeid gjennom den kulturelle skolesekken. Tidligere har man satt fokus på materialet gjennom Porselensbiennalen som ble arrangert på tidlig 2000-tallet, og ikke minst ved etablering av Norges eneste Porselensmuseum i 2010.

Stipendet gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Kunsthall Grenland har det siste tiåret hatt et særlig fokus på porselen i sitt program. Etableringen av verkstedet 1400 grader i 2016 er et bidrag i utviklingen av Porselensmuseet, porselensfabrikken Porsgrund Porselensfabrikk og Porsgrunn kommunes porselenssatsing. Verkstedet ligger i tilknytning til fabrikken, og har hatt mange kunstneropphold og besøk av kunstnere, studenter og kunsthøgskoler. Denne aktiviteten er med på å opprettholde en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon knyttet til porselenet. En viktig og attraktiv del av porselensarven er den unike og levende fagkompetansen som porselensfabrikken fremdeles besitter og som blir fremhevet i mange sammenhenger.

Med utgangspunkt i dette, har det gjennom flere år blitt tilrettelagt prosjekt- og arbeidsopphold for kunstnere, studenter og fagmiljøer, i form av workshops og utstillinger med unik og høy kvalitet. Resultatet er arbeider og kunst som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Et grep for å styrke og stimulere denne satsingen ytterligere, er etableringen av et kunstnerstipend. Målsettingen er å gi kunstnere som arbeider med porselen som materiale, muligheter og anerkjennelse gjennom et slikt stipend.

Som det fremgår av retningslinjene vil porselensstipendet knyttes til et kunstneropphold og tilgang til verkstedet 1400 grader. Det er kommunens og Kunsthallens håp at dette vil generere en merverdi i form av kompetanseutveksling, ny kunnskap og styrking av faget.

pk-logo-internett-ny2

Retningslinjer for Porsgrunn Porselensstipend

1. Porsgrunn kommune utlyser 1 stipend á kr. 50 000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.

2. Arbeidsstipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere /kunsthåndtverkere som har porselen som sitt hovedmateriale. Stipendvinneren får i tillegg til stipendsummen et tre-måneders opphold på Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader. Her kan kunstneren jobbe vederlagsfritt og få dekket materialer og brenninger. Kunsthall Grenland dekker boutgifter under oppholdet.

3. Søkere må ha avsluttet og kunne dokumentere kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i Norge eller i utlandet. Profesjonelle kunstnere som kan vise til høy kvalitet i tidligere arbeid kan også vurderes til ordningen.

4. Søknadsfrist: 1.mars. Søknad om stipend skal være begrunnet og inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, fremdriftsplan, CV og eventuelle kontrakter for visning/fremvisning av prosjekt.

5. Utlysning av stipendet skjer i tidsrommet november – mars i lokalpresse, samt utvalgte faglige organ på nasjonalt nivå.

6. Det opprettes en jury for stipendet bestående av Kunsthall Grenland sitt kunstneriske råd (som består av to kunsthåndtverkere) og en representant fra andre porselensaktører oppnevnt av kulturavdelingen. Kulturavdelingen i Porsgrunn kommune er sekretariat for juryen. Kunstnerisk råd skal i størst mulig grad prioritere søknader fra unge søkere.

7. Kunstnerisk råds beslutning legges saken frem for Utvalg for barn, unge og kultur til orientering.

8. Stipendmottakeren forplikter seg til å avlevere rapport etter gjennomført prosjekt.


SØKNADER MED NØDVENDIG VEDLEGG SENDES MED FRIST 1. MARS

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Vennligst merk e-posten i emnefeltet med «Porselensstipendet 2021»