Porselensstipendet


Porsgrunn Kommunes Porselensstipend gikk i 2021 til Olia Gorohova. Olia f.1984 bor og arbeider i Oslo og er opprinnelig fra Hviterussland. Hun er utdannet ved Academy of the Arts and Design i Praha (2013) og avsluttet sin Master på Kunst og håndverk skolen i Oslo i 2018. I løpet av studiene på Khio var hun med på en workshop ved verkstedet 1400 Grader sammen med andre studenter, læreren Irene Nordli og kunstneren Toril Redalen. Hun beskriver det som en flott opplevelse der hun var veldig imponert over fabrikken, og har i etterkant drømt om å komme til Porsgrunn med et prosjekt.

Juryen mener at kunstneren utmerker seg og vil ha et stort utbytte av dette stipendet og oppholdet. Gorohova representerer den kommende generasjon som jobber innen det materialbaserte kunstfeltet. Juryen mener Gorohovas prosjekt er tiltalende gjennom at hun knytter samarbeidet med PP og fasilitetene ved verkstedet 1400 grader som svært inspirerende og motiverende for oppholdet i Porsgrunn. 

Olia Gorohova har beskrevet et interessant, viktig og poetisk prosjekt i sin søknad. Prosjektet heter Arv. På en reise tilbake til Hviterussland, der hun er født og oppvokst, fant hun mange gamle redskaper hos sine forfedres fraflyttede hus. Disse gamle og rustne redskapen har hun tatt med seg til Norge og tatt utgangspunkt i for prosjektet. Redskapene vil hun sammenføye og forene med nye egne deler av støpt porselen. Olia Gorohova undersøker den materielle kulturen til sine forgjengere i behovet for å konstruerer sin egen identitet. Hun belyser den raske endring verden har tatt de siste tiårene der teknologien fjerner oss mer og mer fra den materielle verden. Olia Goronna vil at nye skulpturelle arbeidene vil gjøre oss oppmerksomme på historien vår og vår plass i verden. 

Olia Gorohova kommer til Porsgrunn og verkstedet 1400 Grader 21. mars og bor og arbeider her i 3 måneder.


Porsgrunn kommunes porselensstipend

Porsgrunn kommune etablerer fra 2021 ett stipend á kr. 25.000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.

Porselen er en viktig del av Porsgrunns kulturarv, identitet og særpreg. Det har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter. Porsgrunn kommune har som ambisjon å utvikle porselen som nasjonal attraksjon.

En slik ambisjon forutsetter at det satses fra flere og hold, og på flere områder gjøres det mye godt arbeid på vei mot dette målet. Porselen er brukt som materiale i kunstprosjekter, på bygg, i byrom og i formidlingsarbeid gjennom den kulturelle skolesekken. Tidligere har man satt fokus på materialet gjennom Porselensbiennalen som ble arrangert på tidlig 2000-tallet, og ikke minst ved etablering av Norges eneste Porselensmuseum i 2010.

Stipendet gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Kunsthall Grenland har det siste tiåret hatt et særlig fokus på porselen i sitt program. Etableringen av verkstedet 1400 grader i 2016 er et bidrag i utviklingen av Porselensmuseet, porselensfabrikken Porsgrund Porselensfabrikk og Porsgrunn kommunes porselenssatsing. Verkstedet ligger i tilknytning til fabrikken, og har hatt mange kunstneropphold og besøk av kunstnere, studenter og kunsthøgskoler. Denne aktiviteten er med på å opprettholde en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon knyttet til porselenet. En viktig og attraktiv del av porselensarven er den unike og levende fagkompetansen som porselensfabrikken fremdeles besitter og som blir fremhevet i mange sammenhenger.

Med utgangspunkt i dette, har det gjennom flere år blitt tilrettelagt prosjekt- og arbeidsopphold for kunstnere, studenter og fagmiljøer, i form av workshops og utstillinger med unik og høy kvalitet. Resultatet er arbeider og kunst som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Et grep for å styrke og stimulere denne satsingen ytterligere, er etableringen av et kunstnerstipend. Målsettingen er å gi kunstnere som arbeider med porselen som materiale, muligheter og anerkjennelse gjennom et slikt stipend.

Som det fremgår av retningslinjene vil porselensstipendet knyttes til et kunstneropphold og tilgang til verkstedet 1400 grader. Det er kommunens og Kunsthallens håp at dette vil generere en merverdi i form av kompetanseutveksling, ny kunnskap og styrking av faget.

For 2021 er stipendstørrelsen satt til kr. 25 000,- og det vil bli delt ut første gang høsten 2021.

pk-logo-internett-ny2

Retningslinjer for Porsgrunn kommunes porselensstipend

1. Porsgrunn kommune utlyser 1 stipend á kr. 25 000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.

2. Arbeidsstipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere /kunsthåndtverkere som har porselen som sitt hovedmateriale. Stipendvinneren får i tillegg til stipendsummen et tre-måneders opphold på Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader. Her kan kunstneren jobbe vederlagsfritt og få dekket materialer og brenninger. Kunsthall Grenland dekker boutgifter under oppholdet.

3. Søkere må ha avsluttet og kunne dokumentere kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i Norge eller i utlandet. Profesjonelle kunstnere som kan vise til høy kvalitet i tidligere arbeid kan også vurderes til ordningen.

4. Søknadsfrist: 1.mars. Søknad om stipend skal være begrunnet og inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, fremdriftsplan, CV og eventuelle kontrakter for visning/fremvisning av prosjekt.

5. Utlysning av stipendet skjer i tidsrommet november – mars i lokalpresse, samt utvalgte faglige organ på nasjonalt nivå.

6. Det opprettes en jury for stipendet bestående av Kunsthall Grenland sitt kunstneriske råd (som består av to kunsthåndtverkere) og en representant fra andre porselensaktører oppnevnt av kulturavdelingen. Kulturavdelingen i Porsgrunn kommune er sekretariat for juryen. Kunstnerisk råd skal i størst mulig grad prioritere søknader fra unge søkere.

7. Kunstnerisk råds beslutning legges saken frem for Utvalg for barn, unge og kultur til orientering.

8. Stipendmottakeren forplikter seg til å avlevere rapport etter gjennomført prosjekt.


SØKNADER MED NØDVENDIG VEDLEGG SENDES MED FRIST 1. MARS

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Vennligst merk e-posten i emnefeltet med «Porselensstipendet 2021»