Porselensverkstedet 1400º er et verksted og senter for samtidsporselen. Verkstedet står for kunstnerisk produksjoner, kunstner-opphold, workshops, foredrag og formidling.

Gjennom verkstedet vil Kunsthall Grenland bidra aktivt til å stimulere porselenssatsingen i Porsgrunn, gjennom samarbeid med Porselensmuseet, Porsgrunds Porselænsfabrik AS og Porsgrunn kommune. I et gjensidig samarbeid vil aktørene arbeide for å opprettholde og utvikle en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon i Porsgrunn og Norge.

Vår historie

Verkstedet ble etablert i 2015, der første resident var Torbjørn Kvasbø. Produksjonen pågikk i over et år og resulterte i den omfattende installasjonen Vaseklase i 2017, forløperen til skulpturverket som i 2017 ble presentert i Kunsthall Grenland og året etter i Paris på The Sèvres National Ceramics Museum i Paris. I 2018 hadde kinesiske Lin Wang residens på 1400 °, som i april 2019 åpnet utstilling Exotic Dreams and Poetic Misunderstandings – The Silk Road i Kunsthallens lokaler. Dette arbeidet er senere stilt ut på Vigelandsmuseet i Oslo.

Foruten porselensfabrikken er en annen nabo Porselensmuseet, som forvalter den omfattende arven fra fabrikkens over 130 år gamle håndverksmessige og kunstfaglige tradisjon. Kunsthallen samarbeider med museet om foredrag, seminarer og utstillinger. Overalt i Porsgrunn ellers kan man finne spor av den unike arven i form av utsmykkinger, gammelt porselen i bruktbutikkene eller serviser i byens hjem.

I Kunsthallens kunstneriske råd sitter Irene Nordli og Heidi Bjørgan, begge med lang kompetanse og kunnskap om arbeidsoppholdved porselensfabrikken. Rådet programmerer innhold og residensene i samarbeid med kunsthall staben.

Vårt formål

Kunstnere på 1400 ° kan boltre seg i et verksted på rundt 100 m2 som ligger i den gamle fabrikkbygningen til Porsgrunds Porselænsfabrik, med utsikt til elven. Det nydelige gamle teglsteinsbygget innbyr til kreativitet og kontemplasjon. Her kan man forske og eksperimentere på nye ideer og bli inspirert av omgivelsene. Verkstedet ligger vegg i vegg med porselensfabrikken og er dermed i direkte tilknytning til eksisterende produksjons- og kompetansemiljø.

Fra fabrikken får vi tilgang på materialer og brenning, i tillegg til uvurderlig teknisk veiledning fra de ti ansatte som drifter dagens produksjon. Porselensfabrikken har lang tradisjon i å huse kunstnere og kunststudenter, og har i mange år stilt plass, materialer og andre produksjons-fasiliteter til rådighet for å realisere prosjekter i forbindelse med masteroppgaver, utstillinger og offentlige utsmykkingsprosjekter.

Kunsthall Grenland har lang og god erfaring i å jobbe sammen med keramiske kunstnere. I tillegg til residensoppholdene arrangerer vi også workshops for kunststudenter ved Kunsthøyskolen i Oslo.


Porselensverkstedet 1400 grader

Catrine Danielsen er Kunsthall Grenlands porselenskoordinator – faktisk er hun landets eneste porselens-koordinator.

Hun administrerer verkstedets aktiviteter, er kurator og prosjektansvarlig, og er kontaktperson for verkstedet. Send henne gjerne en mail eller søknad på epost.

Kontakt oss

cattidani-at-gmail.com

+47 412 78 859

Besøksadresse:

Porselensveien 6, 3920 Porsgrunn


VÅRE SPONSORER

VÅRE SAMARBIEDSPARTNERE