Nyetableringen inngår i en større omstrukturering av kunsthallens kunstneriske profil, mot et tydelig fokus på samtidskeramikk og porselen som materiale. Med 1400º har kunsthallen en ambisjon om å utvikle, og styrke det keramiske kunst-fagfeltet. Satsingen gir kunstnere mulighet til å søke om kortere eller lengere residensopphold og på porselensstipendet som er opprettet i samarbeid med Porsgrunn Kommune. Verkstedet gir mulighet til eksperimentering, men også utforskning av kompetansen ved fortsatt operativ porselensfabrikk.  

Kunsthall Grenland har siden 2019 arbeidet med et større nordisk prosjekt, under tittelen AfterGlow – New Nordic Porcelain. De siste 2 åra har 13 samtidskeramikere gjennomført residensopphold i 4 land, der resultatet blir presentert presenteres på  tre utstillinger vinter og våre 2022. Utgangspunktet for AfterGlow er en felles nordisk situasjon, knyttet til den betydelige nedbygging av porselensindustrien. Kunstnerne har under sine arbeidsopphold blitt utfordret til å utforske det felles nordiske per se, historiene som knytter seg til de ulike porselensfabrikkene, deres egne samlinger og dagens produksjonsfasiliteter.

Gjennom verkstedet vil Kunsthall Grenland bidra aktivt til å stimulere porselens-satsingen i Porsgrunn, gjennom samarbeid med Porselensmuseet, Porsgrunds Porselænsfabrik AS og Porsgrunn kommune. I et gjensidig samarbeid vil aktørene arbeide for å opprettholde og utvikle en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon i Porsgrunn og Norge.

Vår historie

I de siste årene har kunsthallen hatt et særlig fokus på porselen i samtidskunsten. Vårt temporære verksted på PP i perioden 2015-2021 igangsatte mulighetene for lengere produksjonsopphold. I 2016 hadde Torbjørn Kvasbø et produksjonsopphold som pågikk i over et år og som resulterte i den omfattende installasjonen Vaseklase. Skulpturverket ble i 2017 presentert i Kunsthall Grenland og året etter i Paris på The Sèvres National Ceramics Museum i Paris. I 2018 hadde kinesiske Lin Wang residens på verkstedet, og i april 2019 åpnet hun utstillingen Exotic Dreams and Poetic Misunderstandings – The Silk Road i Kunsthallens lokaler. Et arbeid som senere ble stilt ut på Vigelandsmuseet i Oslo.

I tillegg til porselensfabrikken er vi nabo med Porselensmuseet, som forvalter den omfattende arven fra fabrikkens over 130 år gamle historie. Kunsthallen samarbeider med museet om foredrag, seminarer og utstillinger. Overalt i Porsgrunn ellers kan man finne spor av den unike arven i form av utsmykkinger, gammelt porselen i antikvitethandlelen eller ulike serviser i byens hjem.

I Kunsthallens kunstneriske råd sitter Irene Nordli og Heidi Bjørgan, begge med lang kompetanse og kunnskap om arbeidsoppholdved porselensfabrikken. Rådet programmerer innhold og residensene i samarbeid med kunsthall staben.

Samarbeid
med PP

Verkstedet 1400º ligger vegg i vegg med porselensfabrikken og er dermed i direkte tilknytning til eksisterende produksjons- og kompetansemiljø. Fra fabrikken får vi tilgang på materialer og brenning på 1400 grader, i tillegg til uvurderlig teknisk veiledning fra de ti ansatte som drifter dagens produksjon. Porselensfabrikken har lang tradisjon i å huse kunstnere og kunststudenter, og har i mange år stilt plass, materialer og andre produksjons-fasiliteter til rådighet for å realisere prosjekter i forbindelse med masteroppgaver, utstillinger og offentlige utsmykkingsprosjekter.

Kunsthall Grenland har lang og god erfaring i å jobbe sammen med keramiske kunstnere og har nå engasjert en verksmester som følger opp arbeidet verkstedet. I tillegg til residensoppholdene arrangerer vi også workshops for kunststudenter ved Kunsthøyskolen i Oslo og Bergen. 


Kontakt oss

andreas@kunsthallgrenland.no

+47 99329969

Besøksadresse:

Porselensveien 16, 3920 Porsgrunn


VÅRE SPONSORER

VÅRE SAMARBIEDSPARTNERE