Nytt Nordisk Porselensforum ble initiert av aktører fra Kunsthall Grenland og kurator Bettina Køppe i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom institusjoner, kuratorer og formidlere og keramiske kunstnere i Norden. I 2019 mottok prosjektet oppstarts- og prosjektmidler fra Nordisk Kulturfond, totalt 325.000 DK til fase 1. Ved hjelp av workshops og arbeidsopphold på resterende verksted/miljø av nordisk porselensindustri, vil NNP bidra til utvikling av nye verk, samt til nettverk og formidling av samtidskeramikk i et nordisk og internasjonalt perspektiv. Til tross for nedbygging av industrien, har Norden et innovativt og vitalt miljø av keramiske kunstnere. Nytt Nordisk Porselensforum søker å tolke den nordiske porselenstradisjonen på nytt.

I forprosjektfasen kartla vi relevante kompetansemiljø av kunstnere, institusjoner, kuratorer og formidlere og etablerte en prosjektgruppe. Kunsthall Grenland ble prosjektleder med overordnet ansvar for koordinering, innhenting av midler og økonomistyring. Bettina Køppe fra Køppe Contemporary Objects DK deler koordineringsansvaret med Catrine Danielsen fra Kunsthall Grenland, Køppe er også medprodusent i Danmark, i Sverige er direktør og kreativ leder for Rian Designmuseum Love Jönsson medprodusent og i Finland er keramisk kunstner Kristina Riska medprodusent. Totalt 12 kunstnere ble kuratert inn av prosjektgruppa og i tillegg kunstner og professor i keramikk ved HDK, Högskolan för design och konsthandverk i Göteborg, Mia Göransson. Deltagende kunstnere fra Sverige: Amba (Anne-Britt) Haglund, Karol Zarbock, fra Finland: Kirsi Kivirta, Paulina Pollanen, fra Danmark: Mette Hannemann, Michael Geertsen, Ane Fabricius Christensen, Anne Topøj og Norge: Andrea Scoltze, Martin Woll Godal, Irene Nordli og Heidi Bjørgan. Det har vært en føring for kuratortemaet å velge ut både etablerte og kunstnere i etableringsfase.

  • NNP arbeider i et treårig perspektiv, fra 1.8.2019 – 31.6.2022 i to faser:Oppstart felles workshop Guldagergaard og 4 workshops på 1400° PP, Norsk Teknisk Porselen Fredrikstad, Gustavsberg Ateljeföreningen G-studion Gustavsberg og The Arabia art Department Society i Finland.
Residens 1400grader Porsgrunn: Ann-Britt Haglund, Mette Hannemann, Anne Tophøj
Arabia: Karol Zarbock
Gustavsberg: Pauliina Pöllänen
Gustavsberg: Irene Nordli
Arabia: Veera Kulju
Gustavsberg: Martin Woll Godal
NTP Fredrikstad: Heidi Bjørgan
NTP Fredrikstad: Michael Geertsen
  • Utstillinger AFTERGLOW 
    Kunsthall Grenland 12.03 – 15.05 2022
    Clay Museum 26.04 – 21.08 2022
    Gustavsberg Porselinsmuseum 06.06 – Mai 2023

Prosjektet støttes av


Noen bilder fra workshop-arbeidet på Guldager gård i Danmark, november 2019.