In Spe

21. juni – 14. september 2014 | Kunsthall Grenland

IN SPE

Maria Boij

Christina Schou Christensen

Wayne Fischer

Anita Hanch-Hansen

Marit Kathriner

Helene Kortner

Sara Møller

Akashi Murakami

Pernille Pontoppidan Pedersen

Hanne Mago Wiklund

Hedvig Winge


Last ned utstillingens katalog – klikk på bildet over

Med kollektivutstillingen In Spe, har Kunsthall Grenland samlet elleve av Europas mest innovative kunstnere som arbeider med porselen. Utstillingen viser en kontinuerlig utforskning av materialet og diskuterer samtidig porselenets kulturelle kontekst.

In Spe reflekterer og representerer noe av det mangfoldet som finnes i samtidskunsten, der fellesnevneren er leire og porselen. De inviterte kunstnerne har fått anledning til å invitere med seg hver sin yngre kunstner – noe som også bidrar til faglig utveksling. Til utstillingen er det produsert en katalog, der utstillerne har besvart spørsmålet om materialets betydning i arbeidene. Gjennom disse svarene gis publikum et glimt av kunstnernes prosess og tilblivelsen av verket.

Porsgrunn Kunstforening har lenge hatt fokus på porselenskunst og – kunstnere, og har samarbeidet med Porsgrunds Porselænsfabrik, Porselensbiennalen og Porsgrunn kommune om utstillinger, workshops og utsmykkingsprosjekter. Fra 2014 vil Kunsthall Grenland videreføre og bidra til ytterligere å styrke denne satsingen, ved årlig å arrangere en større utstilling i sommerperioden som viser porselenets potens og posisjon i samtidskunsten.

Deltagende kunstnere på IN SPE er Wayne Fischer (F), Marit Kathriner (F), Akashi Murakami (F), Christina Schou Christensen (DK), Hanne Mago Wiklund (S), Helene Kortner (N), Anita Hanch-Hansen (N), Pernille Pontoppidan Pedersen (DK), Sara Møller (S), Maria Boij (S) og Hedvig Winge (N).

Kuratorteam: Irene Nordli, Toril Redalen og Catrine Orr Danielsen.

Utstillingsfoto: Stina Glømmi

In Spe

I utstillingen In Spe – det som kommer – vil vi vise porselenet som bærer av historier, tradisjoner og konvensjoner. Samtidig har det et nær uendelig omskapings- og uttrykkspotensiale.

Det som kommer har rot i det som er, og det som var.

Det som kommer er en begynnelse, en tanke, en åpning.

Det som kommer er nytt og fremmed, i noen tilfeller skremmende.

Det som kommer går i loop.

Det som kommer er en prosess, noe som stadig formes.

Materialet og menneskene formes og forandres av det som kommer.

In Spe skal reflektere og representere noe av det mangfoldet som finnes i samtidskunsten, der fellesnevneren er materialet porselen. Til utstillingen har vi invitert norske og internasjonale kunstnere til vår porselensregion. De inviterte kunstnerne har fått anledning til å invitere med seg en yngre kunstner. De 11 kunstnerne fikk spørsmål om materialets betydning i arbeidene deres. Gjennom deres svar vil vi gi publikum et glimt inn i kunstnernes prosess og tilblivelsen av verket.

Catrine Orr Danielsen

Irene Nordli      

Toril Redalen


USTILLINGEN


KUNSTNERBIOGRAFIER

Mina skulpturer är inbäddade i en föränderlig, pågående berättelse. Bland figurerna finns flera karaktärer, platser och objekt. Det handlar om det svåra och stora i att vara en liten människa på denna jord. Ofta har de förlorat något eller någon. Men det finns också en uttalad önskan om kärlek, tröst, att engagera sig. De är hänvisade till sitt förflutna och går med försiktighet in i framtiden …

MARIA BOIJ

Maria Boij er i 1966, og bor og arbeider i Stockholm. Hun tok sin Master ved Konstfack, konstnärliga högskola for konst, design och konsthantverk, Stockholm. 

mariaboij.blogspot.com

CHRISTINA SCHOU CHRISTENSEN

Christina Schou Christensen, født i 1973, bor og arbeider i København, Danmark. Hun er utdannet ved KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering.

http://www.christinaschouchristensen.dk

Glasur er normalt noget man putter uden på sine kopper og tallerkener, dels for at gøre dem fine, men også af hygiejniske og funktionsmæssige årsager. Men glasur er jo egentlig en flydende masse – en glasmasse, i hvert fald når keramikovnen er på sine højeste temperaturer. Denne flydende glasurmasse kan bruges til at give et objekt sin endelige form. Det er denne mulighed der ligger i glasuren, som jeg undersøger og eksperimenterer med.

Tittelen på utstillingen “In Spe” eller “i en embryonisk form”, passer perfekt til mine arbeider. I mer enn 30 år har mine arbeider tatt for seg embryonets utvikling og livets opprinnelse. Like lenge har jeg arbeidet med porselen, fordi jeg føler det er det perfekte materialet til å uttrykke organiske, sensuelle former. Porselenets hvithet er viktig for verkets luminositet og glød, etter at det er airbrushet, glasert og sandblåst. Nivåene av gradering i fargene, samt tykkelsen på den krakelerte glasuren og den sandblåste, ødelagte overflaten, gir verket en illusjon av dybde.

WAYNE FISCHER

Wayne Fischer, født i 1953, bor og arbeider i Le Revest les Eaux, Frankrike. Han tok sin utdannelse som Bachelor of Fine Arts ved University of Wisconsin, USA.

http://www.waynefischer.net

Jeg bruker ofte porselen i mine arbeider, og gjerne i kombinasjon med andre leirtyper. Materialet som er gravet opp fra jordens indre og tatt bort fra sin opprinnelighet, bærer på en kunnskap og en hukommelse. Den har sin historie. Når de forskjellige egenskapene møtes på forskjellige stadier, oppstår det en kompleksitet jeg finner interessant. Det sarte og skjøre porselenet sammen med den rå og våte leira.

I den senere tid har jeg benyttet porselensfigurer som jeg har arvet etter min mormor. De har stått i hennes hyller, i hennes hjem i alle år. De har gjennomgått en prosess fra flytende og plastisk materiale, til et ferdig og evig produkt. Disse figurene har sin egen verdi. Med mine arbeider ønsker jeg å gi dem en ny verdi, og fortelle en annen historie. Arbeidsmetoden er fri, lekende og uten grenser. Akkurat slik jeg hadde det i min oppvekst, i hennes hjem.

ANITA HANCH-HANSEN

Anita Hanch-Hansen er født i 1971. Hun bor og arbeider på Dilling. Hun tok sin Master ved Kunsthøgskolen i Oslo.

http://www.hanchhansen.comMARIT KATHRINER

Marit Kathriner er født i 1980 i Sveits. Hun bor og arbeider i St. Denis de Jouhet, Frankrike. Hun er tidligere lærling av Ute Böhm i Tyskland.

http://www.maritkathriner.com

Et levende materiale.

Jeg vil forene det indre og det ytre nærværet.

Ved å sanse kompleksiteten, åpner materialiteten seg for nærhet.

Det ubevisste og intuisjonen.

Verkets prosess er bebodd, lys, uhyggelig, sensuell.

Når gestenes erindringer utfolder seg, fremviser materialet verden rundt seg.

Jeg vender tilbake til den keramiske «Vessel»-tankegangen. En introduksjon til et begrep, gitt i begynnelsen av den første tiden med leire, på Kunsthøgskolen i Bergen. En overlevning fra tiår tilbake. Forgreninger av assosiasjoner åpne for svært frie tolkninger, fremarbeidet i leirens uttrykk. Som så forble et langt mysterium. Til min store overraskelse oppdager jeg etter 24 år, at jeg fremdeles ubevisst arbeider rundt omkring i denne keramiske arven.

HELENE KORTNER

Helene Kortner ble født i 1966 i Porsgrunn. Hun bor og arbeider nå i Bergen. Hun har sin Master fra Kunsthøgskolen i Bergen.

http://www.helenekortner.com

I de senere år har jeg blitt interessert i kurvede, organiske former, der hovedtemaet i mine arbeider har vært å «avlede» et naturlig element fra sitt tiltenkte formål. Bruken av støpeformer og avstøpninger er en integrert del av min kreative prosess. Jeg dekker til grenene med gips, slik at de kan begynne en sakte forvandling til sin nye tilstand, til de så trenger igjennom barken.

Jeg visker frivillig ut visse detaljer av barken og bevarer på samme tid merkene etter støpeformen, for å klart angi den unaturlige dimensjonen i dette nye steget til disse formenes evolusjon.

AKASHI MURAKAMI

Akashi Murakami ble født i Kawasaki i Japan i 1971. Hun bor og arbeider nå i Marguerittes, Frankrike. Hun tok sin utdanning ved Ecole superieure des Arts décoratifs de Strasbourg, Frankrike.

akashi.ultra-book.com

SARA MØLLER

Sara Møller ble født i 1982, og bor og arbeider i Göteborg, Sverige. Hun er utdannet ved HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg, Sverige.

http://www.saramoller.com

Ett intimt och primitivt samspell med materialet är min metod och så bygger jag mitt universum av organiserat kaos. Jag arbetar med basala teman så som behov, arv och kroppens relation till jorden. Förutom lera använder jag ofta andra material och upphittade  föremål i mina skulpturer då det roar mig med oväntade möten och materiella kombinationer.

Jeg betragter materialer i deres rå form, i deres konventionelle form. Jeg fascineres af materialer, bliver inspireret af dem. Jeg ønsker at indkapsle deres aura, deres historie og sanselighed. Jeg eksperimenter med hvorledes jeg kan transformere materialet på en måde hvor materialets begejstring stadig er repræsenteret. Dog vil jeg gerne lege med dets begrænsninger og flytte på forståelsen af materialets gængse brug, uden at miste dets karakteristika og deres integritet undervejs. I andre tilfælde ønsker jeg at omfavne og hylde materialet i dens rå form, i den konstante jeg fandt den i. Derved opbygger jeg et stilleben omkring materialet i en hyldest af dette. Ophøjer det, beder om dets anerkendelse! Jeg bruger kontrasterne materialerne imellem, fører materialerne sammen og i forskellighederne fremhæves de enkelte materialer.

PERNILLE PONTOPPIDAN PEDERSEN

Pernille Pontoppidan Pedersen ble født i 1987, og bor og arbeider i Köbenhavn, Danmark. Hun har en BA i keramikk fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering, Köbenhavn, med studier ved Glas- og keramikværkstedet, Bornholm.

http://www.pernillepontoppidan.com

Jag ser leran som en materiel kameleont!  Ett material som kan härma, skildra och ta sig an en mängd olika former och uttryck. Leran bildar ett skal av det som varit, den skapar en medvetenhet om hur återspegling av världen bestäms och begränsas av våra sinnen.

För mig är handlingen att gjuta en symbolisk gest; ett ögonblick fruset i tiden. Den bevarar former och händelser som är omöjliga att återuppleva. Gjutrester från tillverkningen lämnas ofta kvar som påminnelser av tillverkningsprocessen, för mig är det viktigt att visa på transformeringen och hantverket. Det är kvarlämnade spår av mänsklig närvaro, ingen exakt reproduktion. Magin skapad i fantasin har nu flyttat till att bli en materiell magi i lera.

HANNE MAGO WIKLUND

Hanne Mago Wiklund ble født i 1981, og bor og arbeider i Dalarna og Stockholm. Hun har en Master fra Konstfack, konstnärliga högskola for konst, design och konsthantverk, Stockholm

http://www.hannemagowiklund.com

HEDVIG WINGE

Hedwig Winge ble født i 1968, oh bor og arbeider i Oslo. Hun har en Master i Visuell Kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo.

http://www.hedvigwinge.com

Jeg ser en dualitet i porselenet. Tynt, elegant, men også sterkt, tøft, røft selv som gjennomskinnelige løv. Måten den grumsete leira transformeres til noe delikat. Det harde, men sanselige ytre skallet virker distanserende, men drar meg også nærmere.