Prosjektstøtte fra Norsk kulturfond i 2021

Kunsthall Grenland og Porselensverkstedet 1400 grader mottar støtte til to nye prosjekter i 2021 fra Norsk Kulturråd:

De to utstillingene som har mottatt støtte er:

Separatutstillingen PP-UTOPIA med Michael Geertsen (Dk) – kr. 200 000,-

Gruppeutstillingen AFTERGLOW, Nytt Nordisk Porselensforum – kr. 300 000,-

 Vi takker Norsk Kulturråd for støtten.